Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
561/UBND-NC 13-05-2023 Công văn v/v tăng cường quản lý hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh
6553/STP-HCTP&BTTP 28-09-2022 Về việc trả lời giải quyết việc đăng ký khai sinh cho con của ông Triệu Tiến Dũng
5862/STP-HCTP&BTTP 15-09-2022 V/v đăng ký tài khoản trên CDVC và HTTTMCĐT của tỉnh và tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo Đề án 06
5918/STP-HCTP&BTTP 15-09-2022 V/v chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
2617/STP-HCTP&BTTP 30-05-2022 V/v hướng dẫn sử dụng một số chức năng trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch
118/STP-HCTP&BTTP 12-01-2022 V/v chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản
5070/STP-HCTP&BTTP 29-12-2021 Về việc hướng dẫn chứng thực bản sao điện tử từ bản chính
4654/STP-HCTP&BTTP 01-12-2021 V/v rà soát người không quốc tịch, người chưa xác định được quốc tịch, người không có giấy tờ chứng minh nhân thân đang cư trú tại địa phương
4653/STP-HCTP&BTTP 01-12-2021 V/v tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác BTNN năm 2021
4641/STP-HCTP&BTTP 30-11-2021 V/v hướng dẫn thay đổi tên của bà Nguyễn Thị Mầm
28-10-2021 QĐ ghi tên vào Danh sách tập sư hành nghề đấu giá (Lương Thị Sinh)
196/QĐ-STP 21-10-2021 Về việc ghi tên người tập sự (Chu Thị bảo Thoa) vào Danh sách người tập sự hành nghề đấu giá
3568/STP-HCTP&BTTP 22-09-2021 V/v hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số định danh cá nhân khi cập nhật dữ liệu khai sinh vào Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử
3563/STP-HCTP&BTTP 21-09-2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh
3534/STP-HCTP&BTTP 20-09-2021 V/v ghi tên người đăng ký tập sự (Đàm Ngọc Huyền) vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng
3497/STP-HCTP&BTTP 17-09-2021 V/v chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
3305/STP-HCTP&BTTP 30-08-2021 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP
3229/STP-HCTP&BTTP 24-08-2021 V/v ghi tên người đăng ký tập sự vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng (Đặng Hoàng Linh Giang)
3105/STP-HCTP&BTTP 17-08-2021 V/v công chứng hợp đồng mua bán mô tô, xe máy đã qua sử dụng
3060/STP-HCTP&BTTP 13-08-2021 V/v thực hiện đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi trong thời gian tạm dừng cấp số định danh cá nhân
3033/STP-HCTP&BTTP 12-08-2021 V/v đề nghị phối hợp báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trong hoạt động đấu giá tài sản
2972/STP-HCTP&BTTP 09-08-2021 Hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch đăng ký nhận mẹ con
2872/STP-HCTP&BTTP 02-08-2021 V/v góp ý văn bản của UBND tỉnh về một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản
2817/STP-HCTP&BTTP 29-07-2021 Hướng dẫn đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Trung Quốc về cư trú tại Việt Nam
22-07-2021 DANH SÁCH CÔNG CHỨNG VIÊN ĐANG HÀNH NGHỀ TẠI TỈNH LẠNG SƠN (Cập nhật đến ngày 22/7/2021)
2616/STP-HCTP&BTTP 13-07-2021 V/v tiếp nhận hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp đáp ứng quy định của Luật Cư trú năm 2020
132/QĐ-STP 12-07-2021 Quyết định về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng luật sư Nguyễn Phin
2544/STP-HCTP&BTTP 07-07-2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BTP của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về luật sư
2499/STP-HCTP&BTTP 05-07-2021 V/v thông báo công khai việc đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản
2388/STP-HCTP&BTTP 25-06-2021 Về việc tạm dừng cấp số định danh cá nhân
2350/STP-HCTP&BTTP 23-06-2021 V/v tạm hoãn lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch trường CĐ Luật miền bắc 2021
2092/STP-HCTP&BTTP 02-06-2021 V/v thay đổi thời gian và phương thức tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch năm 2021
1910/STP-HCTP&BTTP 17-05-2021 V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19
1859/STP-HCTP&BTTP 12-05-2021 V/v hướng dẫn đăng ký lại khai sinh
29-04-2021 Danh sách Tổ chức giám định tư pháp, Người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1574/STP-HCTP&BTTP 20-04-2021 Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch Cao đẳng Luật Miền Bắc
1376/STPHCTP&BTTP 09-04-2021 Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch tại Học Viện Tư pháp năm 2021
1309/STP-HCTP&BTTP 07-04-2021 Ghi tên người đăng ký tập sự vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng
35/TB-STP 05-04-2021 Thông báo kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư
1011/STP-HCTP&BTTP 22-03-2021 V/v cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài; thông tin đăng ký khai tử cho công dân Việt Nam tại Trung Quốc (Đài Loan)
990/STP-HCTP&BTTP 19-03-2021 Về việc hướng dẫn nghiệp vụ cải chính hộ tịch
576/STP-HCTP&BTTP 24-02-2021 V/v sử dụng thông tin ngăn chặn trong hoạt động công chứng, chứng thực
547/STP-HCTP&BTTP 23-02-2021 Hướng dẫn cập nhật, sử dụng phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực
482/STP-HCTP&BTTP 09-02-2021 V/v thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Công văn số 2601/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
465/STP-HCTP&BTTP 08-02-2021 V/v tổ chức triển khai thực hiện các quy định về đấu giá tài sản theo Chỉ thị số 40/CT-TTg, Thông tư số 108/2020/TT-BTC
403/STP-HCTP&BTTP 01-02-2021 V/v chuẩn bị các điều kiện triển khai dịch vụ công Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
12/QĐ-STP 18-01-2021 Quyết định về việc ủy quyền ký các văn bản có liên quan đến công tác lý lịch tư pháp
193 /STP-HCTP&BTTP 15-01-2021 Công văn V/v triển khai Phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh
190/STP-HCTP&BTTP 15-01-2021 Công văn V/v kết thúc thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến
87/STP-HCTP&BTTP 08-01-2021 V/v chấn chỉnh hoạt động của Văn phòng công chứng
5122/STP-HCTP&BTTP 30-12-2020 V/v hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch đăng ký khai tử
4463/STP-HCTP&BTTP 18-11-2020 V/v trả lời đơn xin cải chính hộ tịch của ông Lưu Xuân Len
40/CT-TTg 02-11-2020 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản
40/CT-TTg 02-11-2020 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản
4121 /STP-HCTP&BTTP 30-10-2020 V/v hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực
4108/STP-HCTP&BTTP 29-10-2020 V/v phối hợp xây dựng báo cáo của UBND tỉnh về công tác bồi thường nhà nước năm 2020
4043/STP-HCTP&BTTP 26-10-2020 V/v chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch tại Lạng Sơn
3802/STP-HCTP&BTTP 12-10-2020 Hướng dẫn việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với tài sản là quyền sử dụng đất
3188/STP-HCTP&BTTP 03-09-2020 Công văn V/v bổ sung, điều chỉnh một số nội dung trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản
2980/GM-STP 14-08-2020 Giấy mời dự hội nghị tập huấn đấu giá tài sản
2949/STP-HCTP&BTTP 13-08-2020 V/v đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở Trung Quốc
2872/STP-HCTP&BTTP 07-08-2020 V/v đăng ký lại khai sinh cho bà Nông Thị Mụ
2883/TB-BTP 07-08-2020 Thông báo của Bộ Tư pháp về danh sách các tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp trong cả nước
2834/STP-HCTP&BTTP 05-08-2020 CV về việc gắn biển của Công ty đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô - Chi nhánh Lạng Sơn
2188/HDLN-STP-STC-STNMT-CT 03-08-2020 Hướng dẫn liên ngành về trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc tài sản công theo hình thức đấu giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2765/STP-HCTP&BTTP 28-07-2020 V/v ghi tên người đăng ký tập sự vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng
2764/STP-HCTP&BTTP 28-07-2020 V/v triển khai Nghị định số 82/2020/NĐ-CP
2769/STP-HCTP&BTTP 28-07-2020 CV tổng hợp rà soát danh sách đấu giá viên đang hành nghề trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2672/STP-HCTP&BTTP 22-07-2020 Công văn đôn đốc, chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh
1876/STP-HCTP&BTTP 02-06-2020 V/v triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ
1875/STP-HCTP&BTTP 02-06-2020 V/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong việc thực hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
82/QĐ-STP 13-05-2020 Danh sách người tập sự đấu giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
481/UBND-NC 13-05-2020 Công văn của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả thi hành Luật Đấu giá tài sản
1566/BTP-BTTP 29-04-2020 Công văn của Bộ Tư pháp về nâng cao hiệu quả thi hành Luật Đấu giá tài sản
1241/STP-HCTP&BTTP 20-04-2020 Giải quyết đơn đề nghị của ông Hoàng Văn Sáng
463/QĐ-UBND 17-03-2020 Quyết định Công bố danh sách Tổ chức giám định tư pháp, Giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
403/STP-HCTP&BTTP 01-02-2020 V/v chuẩn bị các điều kiện triển khai dịch vụ công Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
13-01-2020 Danh sách các Trung tâm tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến ngày 10/01/2020
13-01-2020 Danh sách tổ chức và hoạt động của Luật Sư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến ngày 10/01/2020
13-01-2020 Danh sách các tổ chức thực hiện Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, danh sách Trợ giúp viên cập nhật đến ngày 10/01/2020
3269/STP-HCTP 12-09-2019 Về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, phí chứng thực; niêm yết các quy định về TTHC lĩnh vực tư pháp
3220/STP-HCTP&BTTP 10-09-2019 Công văn triển khai các hoạt động chào mừng 74 năm Ngày truyền thống luật sư và hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam
659/STP- HCTP&BTTP 21-02-2019 Công văn về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác hộ tịch, chứng thực
03/KH-STP 08-01-2019 Kế hoạch về việc thực hiện công tác đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2019
63 /STP-HCTP&BTTP 04-01-2019 Công văn về việc đăng ký nhu cầu bồi dưỡng chứng chỉ hộ tịch
38/STP-HCTP&BTTP 03-01-2019 Công văn về việc khóa sổ, lưu sổ, mở sổ công tác Hộ tịch, Chứng thực năm 2018
75/KH-STP 28-12-2018 Kế hoạch về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2019
73/KH-STP 27-12-2018 Kế hoạch về việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp năm 2019
50/KH-STP 11-06-2018 Kế hoạch về triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư năm 2018 của Sở Tư pháp
68/KH-UBND 03-04-2018 Kế hoạch thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
128/UBND-NC 09-02-2018 Công văn thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới
59/KH-UBND 03-04-2017 Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản