Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bình Gia: Tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 10/5/2021 của UBND huyện về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Bình Gia; Kế hoạch số 10/KH-UBND  ngày 14/01/2022 của UBND huyện về Quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Bình Gia năm 2022; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 21/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.     

   278818143_679875256609265_5362415369916426626_n_0.jpg

Ảnh: các đại biểu tham dự Hội nghị

Ngày 25/4/2022, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành cho hơn 120 đại biểu là lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, lãnh đạo các ngành đoàn thể huyện, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn huyện, lãnh đạo UBND xã, Trưởng công an, công chức địa chính, công chức Tư pháp-Hộ tịch các xã, thị trấn.

279074049_3100633993509750_6716700410546507351_n.jpg

Ảnh: Đồng chí Vũ Quang Hưng, Phó giám đốc Sở Tư pháp - Báo cáo viên pháp luật tỉnh triển khai tại Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của Sở Tư pháp triển khai, phổ biến những điểm mới cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020, các nghị định và văn bản hướng dẫn như: nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính đối với vi phạm hành chính nhiều lần; thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính; thẩm quyền quy định về xử phạt vi phạm hành chính và chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính hành vi bị nghiêm cấm; cách lập hồ sơ đối với vụ việc xử phạt vi phạm hành chính; Thẩm quyền lập Biên bản, các quyết định hủy bỏ, nội dung các quyết định đính chính, vấn đề giải trình, Tạm giữ phương tiện, vấn đề hoãn, miễn nộp tiền phạt, kỹ năng lập biên bản vi phạm hành chính; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Thông tư số 4/2021/TT-BTP, ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp  quy định chi tiết thi hành mộ số điều của Nghị định số19/2020/NĐ-CP ngày 12 /02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính./.

         

                                                                          Hoàng Văn Quyền