Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBBC, ngày 31/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 và văn bản chỉ đạo số 11/CV-HĐPH, ngày 23/02/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Từ đầu tháng 4 đến nay, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản pháp luật có liên quan, phục vụ kịp thời cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức phù hợp, thiết thực với cán bộ và nhân dân, kịp thời cùng với tiến độ, kế hoạch triển khai công tác bầu cử của tỉnh. Một số kết quả nổi bật là:

- Biên soạn và phát hành 2.500 cuốn tài liệu “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”  cấp phát miễn phí cho cơ sở;

- Biên soạn bộ đề cương tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (bao gồm đề cương bản Word và bản PowerPoint), đăng trên Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (www.pbgdpl.langson.gov.vn) và Trang tin của Sở Tư pháp (www.sotp.langson.gov.vn);

- Phối hợp với Báo Lạng Sơn, Đài phát thanh-Truyền hình tỉnh thực hiện đăng phát 10 tin bài trên chuyên mục “Thông tin pháp luật”; Trả lời bạn nghe đài” “Trả lời bạn xem truyền hình”; Xây dựng Phòng sự truyền thanh Tuyên truyền pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân…

- Phối hợp với UBND các huyện Tràng Định, Văn Lãng; Đình Lập; Lộc Bình; Văn Quan, tổ chức hội nghị Tuyên truyền, phổ biến pháp luật với trên 1.000 đại biểu là Lãnh đạo UBND, công chức Tư pháp-hộ tịch cấp xã; Cán bộ, chỉ huy là thành viên đội Tuyên truyền pháp luật của các đồn Biên phòng trên địa bàn các huyện biên giới; Bí thư Chi bộ; Trưởng ban Công tác mặt trận; Trưởng thôn, tổ dân phố và Tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.

                      IMG_1111_sua.jpg

                      IMG_1121_sua.jpg

Ảnh Hội nghị tại huyện Tràng Định, huyện Văn Lãng

- Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, Sở Tư pháp đã tích cực tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, Nhân dân tích cực tham gia cuộc thi. Tính đến ngày 19/4/2021,  tỉnh Lạng Sơn đã có 8.500 lượt người dự thi với 6.981 bài thi (xếp thứ 12/63 tỉnh, thành).

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày Bầu cử (23/5/2021), Sở Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với 06 UBND các huyện, thành phố còn lại tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử và phối hợp nhịp nhàng với Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh thực hiện có chất lượng các Chuyên mục….

Với sự vào cuộc của các ngành, các cấp và đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật sẽ góp phần tích cực vào kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

                                                                        Dương Công Luyện