Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp được thành lập theo Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 23/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Là đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản có chức năng đấu giá các loại tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật hiện hành, cụ thể: Thực hiện đấu giá các loại tài sản quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016, gồm: Tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật; Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm; Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự; Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản kê biên để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Tài sản là hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia; Tài sản cố định của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản;Tài sản hạ tầng đường bộ và quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Tài sản là quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản; Tài sản là quyền sử dụng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; Tài sản là nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật; Tài sản khác mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá; Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức tự nguyện lựa chọn bán thông qua đấu giá theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

Nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp (23/6/2006 – 23/6/2021), đồng chí Vũ Quang Hưng, Phó giám đốc Sở Tư pháp đã tặng hoa chúc mừng viên chức, người lao động Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

                                            

 

                            Ảnh: Đồng chí Vũ Quang Hưng, Phó giám đốc Sở Tư pháp tặng hoa chúc mừng

 

Phát biểu chúc mừng, đồng chí Vũ Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở chúc mừng những kết quả đạt được của đơn vị trong 15 năm qua, đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của ngành Tư pháp và sự phát triển chung của tỉnh. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp nhận thức đúng trách nhiệm và ngày càng nâng cao nhiệm vụ của đơn vị, tiếp tục thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động của đơn vị có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; mong muốn đội ngũ viên chức, người lao động của đơn vị tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Trung tâm nói riêng và của ngành Tư pháp nói chung, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.

 

Đồng chí Dương Văn Điền, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thay mặt toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Sở Tư pháp đối với đơn vị trong thời gian qua, đồng thời khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục cố gắng, phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 

                                                                          Vi Thùy

 

The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).