Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 19/01/2022 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Ngày 13/5/2022, Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Bắc Sơn tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ hòa giải cho Hòa giải viên ở cơ sở và cán bộ công chức quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Bắc Sơn.

Dự hội nghị có gần 400 đại biểu là đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ cấp xã, công chức tư pháp - hộ tịch; tổ trưởng Tổ hòa giải và Hòa giải viên ở cơ sở của các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

      HNBS1.jpg

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị, bà Dương Thị Thép, Phó chủ tịch UBND huyện- Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Bắc Sơn nhấn mạnh: Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện trong những năm qua luôn được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp các ngành, sự phối hợp của UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể; công tác hòa giải ở cơ sở đã góp phần tích cực giửi quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân ngay tại cơ sở, kết quả hòa giải thành hàng năm đạt trên 80% số vụ việc phát sinh; trên địa bàn huyện không còn tình trạng khiếu kiện phức tạp kéo dài, tại cấp huyện nhiều kỳ tiếp công dân không có phát sinh vụ việc;

Trong thời gian 01 ngày các đại biểu được nghe Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh giới thiệu và nghiên cứu các chuyên đề như: Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, kỹ năng hòa giải các vụ việc tranh chấp trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình; Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

            HNBS2.jpg

Ảnh: Đ/c Dương Công Luyện, Trưởng phòng PBGDPL Sở Tư pháp

 tỉnh Lạng Sơn triển khai nội dung tại Hội nghị

Qua hội nghị các đại biểu đã được trang bị thêm kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở, để tiếp tục tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân./.   

 

Nguyễn Thu Huệ