Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Các lĩnh vực giám định tư pháp trong hoạt động tài chính

Giám định tư pháp về tài sản công và giám định tư pháp về tài chính doanh nghiệp là hai lĩnh vực vừa được Bộ Tài chính bổ sung trong quy định mới về giám định tư pháp. Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2022/TT-BTC ngày 29/6/2022 quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, trong đó đã bổ sung thêm hai lĩnh vực giám định tư pháp trong lĩnh vực này.

Theo thông tư này, giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính bao gồm tám lĩnh vực. Cụ thể:

 - Giám định tư pháp về kế toán, kiểm toán;

 - Giám định tư pháp về giá;

 - Giám định tư pháp về chứng khoán;

 - Giám định tư pháp về thuế;

 - Giám định tư pháp về hải quan;

 - Giám định tư pháp về tài sản công;

 - Giám định tư pháp về tài chính doanh nghiệp;

 - Giám định tư pháp về các lĩnh vực tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, hai lĩnh vực giám định tư pháp được bổ sung thêm là giám định tư pháp về tài sản công và giám định tư pháp về tài chính doanh nghiệp.

Việc lựa chọn giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, Văn phòng giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc thực hiện giám định phải phù hợp với đối tượng, nội dung trưng cầu giám định, đáp ứng các quy định tại Luật Giám định tư pháp, hướng dẫn tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến giám định tư pháp.

Về trình tự thực hiện giám định tư pháp: Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài chính triển khai thu thập thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung được trưng cầu giám định; thực hiện giám định; báo cáo kết quả hoặc đưa ra kết luận giám định theo hướng dẫn; việc lập đề cương giám định tư pháp được thực hiện trong trường hợp cử từ hai giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc trở lên.

Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc khi thực hiện giám định tư pháp có quyền sử dụng kết quả thực nghiệm, xét nghiệm bổ sung hoặc kết luận chuyên môn do cá nhân, tổ chức khác có đủ điều kiện, năng lực phù hợp theo quy định nhằm phục vụ cho việc giám định.

Thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính tối đa không quá ba tháng. Trừ trường hợp vụ việc giám định có từ hai nội dung giám định khác nhau trở lên; có tính chất phức tạp; khối lượng công việc lớn, liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc phụ thuộc vào kết quả giám định của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thì thời hạn giám định tối đa không quá bốn tháng.

Cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp lập hồ sơ giám định tư pháp chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ được lập. Đồng thời phải xuất trình hồ sơ giám định tư pháp khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng có thẩm quyền giải quyết các vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 15-8 và thay thế Thông tư 138/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tô Thị Huệ