Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Cục Bồi thường nhà nước phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước

Ngày 22/7/2022 Cục Bồi thường nhà nước phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Hội nghị có gần 140 đại biểu tham dự là Lãnh đạo, công chức đại diện cho các cơ quan: Tòa  án  nhân  dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Cục Thuế tỉnh, Cục quản lý thị trường tỉnh; Các sở, ban ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Chi cục Thi hành án dân sự, Chi Cục thuế, Phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND&UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn; Một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của tỉnh lân cận.

Đồng chí Hoàng Văn Hoàn phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Hoàng Văn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, nhấn mạnh một số nội dung về việc tăng cường công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh: Tiếp tục nâng cao nhận thức đối với công tác bồi thường của Nhà nước, nhất là trong hoạt động công vụ của mỗi cán bộ, công chức với người dân và doanh nghiệp, thì công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, đặc biệt trong hoạt động quản lý hành chính, hoạt động tố tụng và thi hành án cũng như kỹ năng giải quyết yêu cầu bồi thường cần được các cấp, các ngành quan tâm tổ chức thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, công chức có liên quan, tránh tình trạng lúng túng, vướng mắc trong quá trình phát sinh các vụ việc liên quan đến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong triển khai thi hành pháp luật về bồi thường của nhà nước và là nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2022 đã được xác định tại Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh nhằm giúp các cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh nắm bắt, vận dụng tốt hơn các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành trong quá trình giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh khi có phát sinh. Từ đó xây dựng một nền hành chính công vụ văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người và các quyền cơ bản của công dân.