Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tin tức sự kiện

Các trường hợp bị ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

   Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết n

Tin tức sự kiện

Hữu Lũng tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về chứng thực, hộ tịch, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, Đất đai

Ngày 11/11/2020, Phòng Tư pháp huyện Hữu Lũng tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về chứng thực, hộ tịch, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Nghị định 120/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; Xử lý vi phạ

Tin tức sự kiện

Tỉnh Hội Luật gia tuyên truyền pháp luật tại cơ sở

    Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 của Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn, trong đó có nội dung tập trung triển khai  tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật như: Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân

Tin tức sự kiện

Huyện Bình Gia triển khai ngày pháp luật 09/11

Thực hiện Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 14/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020; Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia ban hành Kế hoạch số 216 KH-UBND ngày 20/10/2020 về tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng

Tin tức sự kiện

Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

   Thực hiện Kế hoạch số 169/KH–UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2020; Kế hoạch số 88/KH-STP ngày 27/10/2020 của Sở Tư pháp về việc tổ chức tọa đàm hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020.

Tin tức sự kiện

Phiên thảo luận nâng cao nhận thức pháp luật nhằm tăng cường phòng, chống bạo lực trẻ em

   Sáng ngày 19/10/2020, Bộ Tư pháp phối hợp với Phái đoàn liên minh châu Âu tại Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đã tổ chức Phiên thảo luận về hoàn thiện và thực thi pháp luật về “Nâng cao nhận thức pháp luật nhằm tăng cường phòng, chống bạo lực trẻ em”.