Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tin tức sự kiện

Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 30/11/2021, Bộ Tư pháp đã thực hiện tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại 64 điểm cầu (điểm cầu Trung ương và điểm cầu tại Cục Thi hành án dân sự của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Tin tức sự kiện

Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Ngày 22/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/ 01/ 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã ng

Tin tức sự kiện

Tập huấn trực tuyến Quyết định 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên Hợp Quốc về vấn đề quốc tịch và hộ tịch

Ngày 15/11/2021, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tuyến với Sở Tư pháp một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về tập huấn Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM) của Liên Hợp Quốc về vấn đề quốc tịch và hộ tịch.

Tin tức sự kiện

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tổ chức Tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

   Thực hiện Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021”; Kế hoạch số 95/KH-STP ngày 30/12/2021 của Sở Tư pháp về triển khai, thực hiện Ngày pháp luật tại Sở Tư pháp năm 2021.

Tin tức sự kiện

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người

   Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, cô

Tin tức sự kiện

Một số giải pháp nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp

Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là một loại giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, có bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã khi bị tòa tuyên bố phá sản không… Phiếu ghi nhận việc xóa án tích, tạo điều kiện cho người đã bị kết án tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời hỗ trợ trong ho

Tin tức sự kiện

Điểm mới về hình thức và nội dung bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

   Ngày 18 tháng 10 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, với nhiều nội dung mới, tạo điều kiện tối đa

Tin tức sự kiện

Vị Trưởng phòng tích cực ứng dụng CNTT trong phổ biến, giáo dục pháp luật

   Là Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp Lạng Sơn, ông Dương Công Luyện và đồng nghiệp đang nỗ lực tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tăng cường hiệu quả cho công tác này.

Tin tức sự kiện

Một số quy định về hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Ngày 17/08/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 72/2021/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (gọi tắt là Thông tư).

Tin tức sự kiện

Hội nghị tập huấn Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh về triển khai công tác tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 79/KH-STP ngày 23/8/2021 của Sở Tư pháp về tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một

Tin tức sự kiện

Hội nghị tập huấn Triển khai Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Luật Doanh nghiệp

Ngày 9/10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Quản lý đấu thầu và Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tập huấn Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Luật Doanh nghiệp.