Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tin tức sự kiện

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBBC, ngày 31/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 và văn bản chỉ đạo số 11/CV-HĐPH, ngày 23/02/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin tức sự kiện

Hội nghị Công bố Quyết định của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Sáng ngày 01/4/2021, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về

Tin tức sự kiện

Vân động bầu cử và các hành vi bị nghiêm cấm trong vận động bầu cử

Vận động bầu cử là hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc của người ứng cử với cử tri và các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm tạo điều kiện cho người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để báo cáo với cử tri dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu.

Tin tức sự kiện

Trình tự, thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý

Khi yêu cầu trợ giúp pháp lý, người yêu cầu phải nộp hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, các Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước hoặc tổ chức tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý (các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý theo danh sách Sở Tư pháp công bố).

Tin tức sự kiện

Quy định về việc lập danh sách cử tri

Cử tri là người có quyền bỏ phiếu trong Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Để thực hiện quyền lực nhà nước của mình, mỗi cử tri cần biết các quy định của pháp luật về bầu cử trong đó lưu ý một số nội dung sau:

Tin tức sự kiện

Quy định của pháp luật hộ tịch về quê quán và cải chính thông tin quê quán trong giấy tờ hộ tịch

Pháp luật về đăng ký, quản lý hộ tịch có quy định khác nhau về việc xác định thông tin quê quán của công dân trong Giấy khai sinh theo từng thời kỳ. Do đó, dẫn đến có những trường hợp thông tin về quê quán của cha, mẹ, con; anh, chị, em ruột trong cùng một gia đình không giống nhau.

Tin tức sự kiện

Cử tri cần biết

Cử tri là người có quyền bỏ phiếu trong Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Để thực hiện quyền lực nhà nước của mình, mỗi cử tri cần biết các quy định của pháp luật về bầu cử như sau:

Tin tức sự kiện

Quy định về tuyên truyền vận động bầu cử theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về bầu cử đóng vai trò hết sức quan trọng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội, do đó việc chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân c