Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tin tức sự kiện

Hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Theo Thông tư 15/2022/TT-BTC ngày 4 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, để giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt, ngân sách nhà nước hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, Thông tư quy định cụ thể như sau:

Tin tức sự kiện

Sở Tư pháp tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Hòa giải viên ở cơ sở tại huyện Bắc Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 19/01/2022 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Ngày 13/5/2022, Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Bắc Sơn tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ hòa giải cho Hòa giải viên ở cơ sở và cán bộ công chức quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Bắc Sơn.

Tin tức sự kiện

Một số nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam

1.Phạm vi điều chỉnh

         Luật Biên phòng Việt Nam là một lĩnh vực trong quản lý, bảo vệ và xây dựng biên giới quốc gia, quy định nhiệm vụ cho các lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ biên giới. Theo đó, Luật quy định chính sách, nguyên tắc, nhiệm vụ, hoạt động, lực lượng, bảo đảm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về biên phòng; trong khi đó Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng.

Tin tức sự kiện

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 04/5/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó, việc hỗ trợ thực hiện đảm bảo đúng các nguyên tắc: Hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng,

Tin tức sự kiện

Quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

          Bộ Công an ban hành Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

          Trong đó, Thông tư 15 (sửa đổi khoản 6 Điều 3 Thông tư 58/2020/TT-BCA) trao quyền cho công an xã, phường, thị trấn (công an cấp xã) đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức.

Tin tức sự kiện

Trách nhiệm của người có tài sản đấu giá, cơ quan chủ quản của người có tài sản đấu giá

          Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 02/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có quy định trách nhiệm của người có tài sản đấu giá, cơ quan chủ quản của người có tài sản đấu giá như sau:

          1. Trách nhiệm của người có tài sản đấu giá:

          a) Thông báo công khai việc lựa chọn, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí lựa chọn và chịu trách nhiệm về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Tin tức sự kiện

Bình Gia: Tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 10/5/2021 của UBND huyện về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Bình Gia; Kế hoạch số 10/KH-UBND  ngày 14/01/2022 của UBND huyện về Quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Bình Gia năm 2022; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 21/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.     

Tin tức sự kiện

Tổ chức Lễ Trao giấy chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài

Chiều ngày 23/4/2022, UBND huyện Hữu Lũng tổ chức Lễ Trao giấy chứng nhận kết hôn cho chị Nguyễn Thị Minh Thư sinh năm 1993; nơi cư trú: Thôn Tân Nhiên, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn và anh MASHALL TYSON CLARK, sinh năm 1975, quốc tịch Mỹ. Tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của Lãnh đạo, công chức Phòng Tư pháp và người thân của chị Thư, đồng nghiệp của anh MASHALL TYSON CLARK, hai anh, chị đã cùng tự nguyên ký vào Sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn theo đúng thủ tục pháp luật quy định.

 

Tin tức sự kiện

Quy định mới về liên kết đào tạo nghề với nước ngoài

Ngày 06/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, trong đó có sửa đổi, bổ sung các quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài quy định tại Nghị định 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019.

Tin tức sự kiện

Quy định mới về đánh giá tác động thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 10 tháng 02 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BTP hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Tin tức sự kiện

Quy định mới về thành lập, chuyển đổi doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Ngày 05/4/2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2022/NĐ-CP về việc thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2022.

Một số nội dung cơ bản của Nghị định như sau: