Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tin tức sự kiện

Người đang mắc bệnh hiểm nghèo, người đang ốm đau thường xuyên được xét đặc xá

          Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 1161/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 về đặc xá năm 2021. Theo đó, đối tượng được đặc xá là người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

          - Người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn được đề nghị đặc xá; người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được đề nghị đặc xá phải có đủ các điều kiện sau đây:

Tin tức sự kiện

Quy định về nơi cư trú của người sinh sống, người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền hoặc phương tiện khác có khả năng di chuyển; người không có nơi thường trú, nơi tạm trú

       Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú. Theo đó, nơi cư trú của người sinh sống, người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền hoặc phương tiện khác có khả năng di chuyển; người không có nơi thường trú, nơi tạm trú được xác định như sau:

Tin tức sự kiện

Một số quy định của Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Ngày 24/6/2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Cụ thể, Thông tư quy định:

Tin tức sự kiện

Bổ sung đối tượng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

          Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2021/NĐ-CP ngày 4/6/2021 bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Tin tức sự kiện

Quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

     Mục đích của việc hòa giải tranh chấp đất đai là giúp cho các bên tranh chấp giải quyết những bất đồng, bảo vệ được quyền cho các chủ thể khi có quyền sử dụng đất hợp pháp. Qua đó, bảo vệ và duy trì được sự ổn định trật tự của xã hội và thể hiện được vai trò quản lý của nhà nước về đất đai.

      Về thẩm quyền hòa giải: Việc hòa giải tranh chấp đất đai, Điều 202 Luật đất đai năm 2013 quy định:

Tin tức sự kiện

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 04/06/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 861/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Theo đó,

Tin tức sự kiện

14 vi phạm liên quan phòng chống bệnh truyền nhiễm và mức phạt

   Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, Chính phủ, chính quyền các địa phương đã đưa ra nhiều nội dung cảnh báo, khuyến cáo, yêu cầu người dân chấp hành các quy định về phòng chống dịch để đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người. Tuy vậy, vẫn còn tình trạng một bộ phận không nhỏ người dân có các hành vi vi phạm trong phòng chống dịch, cần xử lý nghiêm. Dười đây là các hành vi vi phạm phải bị xử lý nghiêm: