Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Sở Tư Pháp on 19 January 2018

 

- Số điện thoại đường dây nóng của Sở Tư pháp: 0888 296 588

 - Số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Trung tâm Trợ giúp pháp lý: 0205. 375 75 55.

- Số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản: 0205.3719.220

- Số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Phòng Công chứng số 1: 0205.3717279.

 

TRANG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 623 Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.870.354; Fax: (025) 3.863.336