Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tin tức sự kiện

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng QĐND tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” và tập huấn báo cáo viên pháp luật trong Quân đội năm 2022

Sáng 5/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” và tập huấn báo cáo viên pháp luật trong Quân đội năm 2022, hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối với 136 điểm cầu trong toàn qu

Tin tức sự kiện

Kết quả công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ khi triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 đến nay

     Trong những năm qua, được sự quan tâm của chỉ đạo của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương, của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong ho

Tin tức sự kiện

Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Ngày 19/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/ NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (gọi tắt là Nghị định số 47/2022/NĐ-CP). Theo đó, Nghị định đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung chính như sau:

Tin tức sự kiện

Điểm mới về kỹ năng sử dụng ngoại ngữ của công chức hành chính

            Ngày 28/6/2022, Bộ Nội Vụ đã ban hành  Thông tư số 06/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chí

Tin tức sự kiện

Hội nghị triển khai, tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ngày 22/7/2022, Sở Tư pháp đã tổ chức “Hội nghị triển khai, tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành”. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Quang Hưng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Tin tức sự kiện

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022

Sáng 19/7/2022, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Ban Cán sự Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp và hai Thứ trưởng: Nguyễn Khánh Ngọc, Phan Chí Hiếu đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị được kết nối với 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tin tức sự kiện

Lãnh đạo Sở Tư pháp làm việc với UBND cấp huyện về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, trong các ngày 8,12 và 13/7/2022, Đoàn công tác của Sở Tư pháp do các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở Tư pháp là Trưởng đoàn đã làm việc tại UBND các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Tràng Định, Văn Lãng, Đình Lập, Lộc Bình về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022 tại địa phương, cụ thể:

Tin tức sự kiện

Lễ Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025.

Tin tức sự kiện

Luật kinh doanh bảo hiểm có nhiều điểm mới

Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) được Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV thông qua gồm 157 điều. Luật này quy định về tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Tin tức sự kiện

Hội nghị triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Trưởng Bộ tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

          Sáng 5/7, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 8/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (thông tư).

u1.jpg

 

Ảnh: Đ/c Vũ Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị.

Subscribe to Tin tức sự kiện