Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tin tức sự kiện

Thư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long gửi CBCCVC, người lao động Ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão

Nhân dịp năm mới 2023 và đón Tết cổ truyền Quý Mão, thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi thân ái gửi đến các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí, toàn thể công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành Tư pháp cùng gia đình lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tin tức sự kiện

Bộ Tư pháp lấy ý kiến về báo cáo góp ý chuyên đề nghiên cứu xây dựng thủ tục xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi và báo cáo nghiên cứu xây dựng quy trình công tác xã hội trong lĩnh vực nuôi con nuôi

         Trong khuôn khổ dự án hợp tác Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EUJULE),  ngày 09/12/2022 tại Thành phố Bắc Ninh, Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp phối hợp với Đại diện chương trình Bảo vệ trẻ em của UNICEF tại Việt Nam, chức Hội nghị lấy ý kiến đối với các dự thảo quy tình liên quan đến công tác giải quyết việc nuôi con nuôi.

Tin tức sự kiện

Quy định mới về hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do COVID-19

          Ngày 29/11/2022, Chính phủ ban hành Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Tin tức sự kiện

Huyện Bắc Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022

Ngày 02 tháng 11 năm 2022  UBND xã Trấn Yên phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bắc Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 tại UBND xã Trấn Yên với 70

Tin tức sự kiện

Huyện Chi Lăng tổ chức Hội nghị hưởng ứng ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (09/11)

Thực hiện Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 03/10/2022 của UBND huyện Chi Lăng về tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022. Ngày 31/10 Phòng Tư pháp huyện đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự, Hạt Kiểm lâm huyện, UBND xã Liên Sơn tổ chức Hội nghị hưởng ứng ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2022, tuyên truyên thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Tin tức sự kiện

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

           Nhằm thiết thực Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022. Chiều 08/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2022.

Tin tức sự kiện

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tổ chức tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 và khen thưởng 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 102/KH-STP ngày 29/12/2021 của Sở Tư pháp về triển khai, thực hiện “Ngày pháp luật” tại Sở Tư pháp năm 2022.

Tin tức sự kiện

Huyện Bắc Sơn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật

         Ngày 21 tháng 10 năm 2022  Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bắc Sơn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình, lâm nghiệp, chứng thực cho 98 đại biểu là người uy tín và người dân tộc thiểu số tại thôn Nà Niệc, xã Nhất Tiến.

BS1.jpg

 

 

Tin tức sự kiện

Huyện Cao Lộc tổ chức Hội nghị tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý

         Ngày 28/10/2022, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Cao Lộc tổ chức Hội nghị tổ chức tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 tại huyện Cao Lộc.

Tin tức sự kiện

Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 19/01/2022 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 và Kế hoạch số 04/KH-HĐPH ngày 20/01/2022 về hoạt động của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh năm 2022; Quyết định số 40/QĐ-HĐPH ngày 20/8/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn về thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Tin tức sự kiện

Quy định về mức chi soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

         Thông tư số  42/2022/TT-BTC, ngày 6/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Theo đó, định mức chi có tính chất đặc thù, được bảo đảm từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung trong các hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật được quy định cụ thể như sau:

Tin tức sự kiện

Những trường hợp công dân bị hạn chế quyền cư trú

         Công dân có quyền tự do cư trú theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại Điều 4 Luật Cư trú 2020 quy định những trường hợp công dân sẽ bị hạn chế thực hiện quyền tự do cư trú, cụ thể bao gồm:

         - Người bị cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, biện pháp tạm giữ, tạm giam;

Subscribe to Tin tức sự kiện