Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tin tức sự kiện

Quy định mới sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

   Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Tin tức sự kiện

Huyện Hữu Lũng tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi bưỡng phần mềm chứng thực

   Ngày 29/01/2021, Phòng Tư pháp huyện Hữu Lũng phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý, đăng nhập, sử dụng phần mềm chứng thực trên địa bàn huyện cho 52 công chức Phòng tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã.

Tin tức sự kiện

Hội nghị đánh giá kết quả triển khai, thực hiện chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2020

   Thực hiện Chương trình phối hợp số 126/CTPH-STP-BLS-PTTH ngày 11/7/2017 về thực hiện chuyên mục: “Thông tin pháp luật” trên Báo Lạng Sơn; “Trả lời bạn xem truyền hình”, “Trả lời bạn nghe đài” và “Pháp luật với cuộc sống” trên sóng phát thanh - truyền hình Lạng Sơn; Chương trình phối hợp số 1431/CTPH-STP-HLHPN ngày 09/5/2018 giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉn

Tin tức sự kiện

Hội thảo tham vấn ý kiến đối với dự thảo Báo cáo “Bạo lực với trẻ em: Phân tích Bộ luật hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự”

   Ngày 22/01/2021 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã phối hợp với UNICEF tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến đối với dự thảo Báo cáo “Bạo lực với trẻ em: Phân tích Bộ luật hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự” do bà Lê Thị Vân Anh – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp chủ trì.

Tin tức sự kiện

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

   Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 22/01/2020 về triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, Kế hoạch số 03/KH-HĐPH ngày 04/02/2020 về hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh năm 2020 và Kế hoạch số 100/KH-HĐ

Tin tức sự kiện

Đoàn Luật sư tỉnh Lạng Sơn tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

   Ngày 09/01/2021, Đoàn Luật sư tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động luật sư năm 2020 và triển khai nhiệm vụ  công tác năm 2021, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh cùng Ban Chủ nhiệm và các thành viên Đoàn Luật sư tỉnh.

Tin tức sự kiện

Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn năm 2020

   Năm 2020 là năm cả tỉnh Lạng Sơn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, chịu tác động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước; tình hình thiên tai mưa đá, giông lốc, nhất là đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng lớn, tác động trực tiếp đến mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội v

Tin tức sự kiện

Lạng Sơn ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025

   Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, ngày 31/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2809/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025.

Tin tức sự kiện

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

   Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/TU ngày 13/11/2020 của Tỉnh Ủy Lạng Sơn về việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 04-KH/CBSTP ngày 18/12/2020 của Chi bộ Sở Tư pháp

Subscribe to Tin tức sự kiện