Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tin tức sự kiện

Tập huấn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực

   Trong 03 ngày 23-25 tháng 12 năm 2020, Sở Tư pháp đã phối hợp với Liên danh Công ty Cổ phần ứng dụng khoa học và công nghệ - MITEC và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực cho Lãnh đạo và chuyên viên giúp việc the

Tin tức sự kiện

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bồi thường nhà nước năm 2020

   Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai công tác tư pháp năm 2020; Kế hoạch số 91/KH-STP ngày 20/11/2020 về tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bồi thường nhà nước năm 2020, trong hai ngày 27/11/2020 và 15/12/2020, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức 02 Hội nghị tập huấn công tác bồi thường nhà nước cho lãnh đạo và cán bộ, công chức tham mưu công tác bồi thường nhà nước tại các c

Tin tức sự kiện

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản

   Ngày 02/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 40/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản. Trong thời gian qua, nhất là sau khi thực hiện Luật Đấu giá tài sản năm 2016, hoạt động đấu giá tài sản đạt được nhiều kết quả.

Tin tức sự kiện

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

   Ngày 08, 09/12/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh cho các công chứ

Tin tức sự kiện

Sở Tư pháp tổ chức hội nghị thường kỳ về Bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực

   Nhằm kịp thời bồi dưỡng, cập nhật các quy định mới trong công tác hộ tịch, chứng thực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giúp cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch nắm vững các quy định pháp luật, các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết các việc cụ thể phát sinh trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực.

Tin tức sự kiện

Hội nghị tuyên truyền pháp luật tại xã Khánh Xuân

  Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 31/01/2020 của UBND huyện về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, sáng ngày 03/12/2020 Phòng Tư pháp phối hợp với Điện lực Lộc Bình và UBND xã Khánh Xuân tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 100 đại biểu tham dự.

Tin tức sự kiện

Hội thảo đánh giá kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và đề xuất Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

    Ngày 30/11/2020 tại thành phố Lạng Sơn, Sở Tư pháp tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 và và đề xuất Chương trình hỗ trợ pháp lý

Subscribe to Tin tức sự kiện