Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tin tức sự kiện

Phiên thảo luận nâng cao nhận thức pháp luật nhằm tăng cường phòng, chống bạo lực trẻ em

   Sáng ngày 19/10/2020, Bộ Tư pháp phối hợp với Phái đoàn liên minh châu Âu tại Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đã tổ chức Phiên thảo luận về hoàn thiện và thực thi pháp luật về “Nâng cao nhận thức pháp luật nhằm tăng cường phòng, chống bạo lực trẻ em”.

Tin tức sự kiện

Bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động

   Từ 01/12/2020, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp sẽ được pháp luật bảo vệ tuyệt đối trong trường hợp là chủ thể đứng đơn tố cáo… Đây là nội d

Tin tức sự kiện

Hội nghị Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hội nhập quốc tế về kinh tế tỉnh Lạng Sơn năm 2020

   Ngày 16/10/2020 thành phố Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế tỉnh phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hội nhập quốc tế về kinh tế tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

Tin tức sự kiện

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

   Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ĐUK ngày 23/9/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tuyên truyền thông báo nhanh kết quả đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại h

Tin tức sự kiện

Huyện Hữu Lũng tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về Phòng cháy, chữa cháy; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Luật Nghĩa vụ quân sự

  Ngày 02/10/2020, Phòng Tư pháp huyện Hữu Lũng phối hợp với huyện Đoàn thanh niên tổ chức Hội nghị về Phòng cháy, chữa cháy; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Luật Nghĩa vụ quân sự cho 66 Đoàn viên, thanh niên các xã: Hồ Sơn, Minh Hòa, Hòa Thắng, Hòa Sơn, Tân Thành.

Tin tức sự kiện

Những điểm mới của luật đầu tư 2020

   Ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Đầu tư 2014.  Luật Đầu tư đã chính thức được sửa đổi với nhiều điểm mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút nguồn lực đầu tư trong nước và đầu tư

Subscribe to Tin tức sự kiện