Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tin tức sự kiện

Tập huấn nghiệp vụ công chứng, chứng thực

   Ngày 30/9/2020, Sở Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ công chứng chứng thực cho các đại biểu là: Công chứng viên, cán bộ nghiệp vụ các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh; Đại diện Lãnh đạo Phòng Tư pháp Tư pháp các huyện, thành phố; Đại diện Lãnh đạo UBND và 01 Công chức Tư pháp - Hộ tịch của các thị trấn trên địa bàn tỉnh, các phường, xã trên địa bàn thành

Tin tức sự kiện

Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về Quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt và Quản lý, xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

    Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 06/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt và Quản lý xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh.

Tin tức sự kiện

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

   Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 5/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tin tức sự kiện

Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí

   Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, tài sản nhà nước được giao cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng. Quá trình quản lí, sử dụng tài sản của nhà nước phải đảm bảo việc sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm.

Subscribe to Tin tức sự kiện