Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tin tức sự kiện

Quy định mới về tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức

     Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Nội dung Nghị định quy định nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Tin tức sự kiện

Quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

   Ngày 28/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Nghị định quy định cụ thể về việc xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ

Tin tức sự kiện

Quy định về kiểm dịch y tế biên giới

   Kiểm dịch y tế biên giới là kiểm tra của cơ quan y tế ở vùng biên giới để phát hiện các bệnh dịch, giám sát các bệnh truyền nhiễm đối với người, các phương tiện vận tải khi nhập cảnh, xuất cảnh; những hành lí, hàng hoá, thùng chứa, bưu phẩm, bưu kiện khi nhập khẩu, xuất khẩu.

Tin tức sự kiện

Huyện Hữu Lũng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật

   Thực hiện Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2020, ngày 07/8/2020, Phòng Tư pháp huyện Hữu Lũng phối hợp với UBND xã Hòa Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Hộ tịch; Chứng thực, Bộ Luật Dân sự; Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản cho 140 đại biểu gồm;

Tin tức sự kiện

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp năm 2020

   Thực hiện Quyết định số 1346/QĐ-585 ngày 03/6/2020 của Ban quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 Bộ Tư pháp về việc chọn Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thực hiện hoạt động tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế do

Tin tức sự kiện

Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật

   Thực hiện Kế hoạch số 11/KH- HLG ngày 14/02/2020 của Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện Đề án “ Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017- 2021” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020, ngày 31/7/2020, tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng pháp luật cho hơn 40 đại biểu là Lãnh đạo, hội viên làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật của các Chi

Tin tức sự kiện

Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý

   Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh; góp phần ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các loại tội phạm; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngàn

Tin tức sự kiện

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự.

   Ngày 15/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Subscribe to Tin tức sự kiện