Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, tổ chức Hội nghị bồi dưỡng Báo cáo viên pháp luật

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND, ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn triển khai công tác phổ biển, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Ngày 20/7/2022, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, tổ chức Hội nghị bồi dưỡng Báo cáo viên pháp luật, với thành phần tham gia hơn 100 đại biểu là Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ, công chức làm nhiệm vụ pháp chế tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện.

HN207.jpg

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại hội nghị, ông Phan Hồng Nguyên, Phó vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp, làm báo cáo viên với 2 chuyên đề: Hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án “Truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật” và kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Hội nghị được triển khai nhằm tiếp tục phục vụ triển khai thực hiện Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh, Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư  về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân và các Chương trình, Đề án về PBGDPL quan trọng như: Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động Nhân dân  chấp hành pháp luật tại cơ sở, giai đoạn 2021-2027”; Đề án “Tổ chức huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản chi tiết”; Đề án “Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025” ; Dự án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025” ; Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027”;  Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và phối hợp thực hiện Chương trình, đề án của các bộ, ngành, trung ương  của tỉnh tại địa phương.

HNn207.jpg

Ảnh: ông Phan Hồng Nguyên, Phó vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp triển khai nội dung tại Hội nghị

Trong thời gian qua, công tác PBGDPL tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ Báo cáo viên pháp luật và CBCC làm công tác pháp chế đã tích cực, chủ động tham mưu cho thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện công tác PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, với nhiều hình thức, nội dung phù hợp, thiết thực với từng đối tượng, địa bàn; ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật ngày càng rộng rãi hơn, đã kịp thời phổ biến các văn bản pháp luật và văn bản, chính sách, các dự án có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Công tác PBGDPL tiếp tục có những chuyển biến tích cực; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân được nâng lên, tình trạng vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật trong một số lĩnh vực được hạn chế, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật được tăng cường, pháp luật ngày càng được thi hành có hiệu lực và hiệu quả, thúc đẩy kinh tế- xã hội ổn định và phát triển./.

Dương Công Luyện