Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn tuyên truyền pháp luật về bầu cử tại cơ sở

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH- HLG ngày 19/01/2021 của Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017- 2021” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Ngày 2021/3/2021, Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Hội Luật gia huyện Bình Gia, UBND xã Tân Hòa, Yên Lỗ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đại biểu là Nhân dân thôn Tân Tiến xã Tân Hòa; thôn Nà Quảng xã Yên Lỗ, huyện Bình Gia.

                                             

164626756_524492768952338_8148301662915308126_n.jpg

   Ảnh : Đ/c Hoàng Văn Quyền Chủ tịch Hội Luật gia huyện Bình gia báo cáo viên tại hội nghị

Tại hội nghị, các Báo cáo viên của Hội đã triển khai các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân để người dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; triển khai những nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Sửa đổi một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nhằm nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân trong thực hiện công tác bầu cử. Báo cáo viên đã chú trọng tuyên truyền các nguyên tắc bầu cử; đặc biệt là tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền bầu cử và ứng cử của công dân; trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử. Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử; nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị cũng như cử tri góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng cuộc bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

  Thông qua hội nghị, người dân trong thôn tiếp thu, nâng cao nhận thức, nắm vững quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân để lựa chọn, bầu được những người có đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

       

Nguyễn Ngọc Yến