Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hộ tịch và Chứng thực năm 2023

Ngày 24/10/2023, UBND thành phố phối hợp cùng Sở Tư pháp  tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác hộ tịch và chứng thực theo Kế hoạch số 351/KH-UBND ngày 09/10/2023 của UBND thành phố Lạng Sơn cho gần 90 đại biểu là: Đại diện lãnh đạo, công chức các phòng: Văn phòng HĐND- UBND; Tư pháp; Tài nguyên và Môi trường thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; Đại diện lãnh đạo UBND phường, xã; toàn thể công chức Tư pháp - Hộ tịch; công chức Văn phòng - Thống kê; công chức địa chính - xây dựng UBND các phường, xã.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị đồng chí Hồ Thị Tố Uyên - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố– Trưởng phòng Tư pháp thành phố nhấn mạnh về mục đích của việc tập huấn nhằm Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ áp dụng pháp luật về công tác chứng thực - Hộ tịch cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố; Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện. Đồng chí đề nghị các đại biểu chủ động tiếp thu những kiến thức cơ bản về công tác hộ tịch và chứng thực và thực hiện liên thông 2 nhóm thủ tục hành chính để triển khai áp dụng tại địa phương, đơn vị; đồng thời tích cực thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và những yêu cầu đặt ra về công tác chứng thực, hộ tịch trong tình hình hiện nay… 

Ảnh: Đồng chí Hồ Thị Tố Uyên - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố – Trưởng phòng Tư pháp thành phố phát biểu tại Hội nghị

Theo kế hoạch trong thời gian 01 ngày, các đại biểu được nghe báo cáo viên là Trưởng phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn triển khai những nội dung cơ bản của kỹ năng, nghiệp vụ về triển khai cung cấp 02 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; về công tác chứng thực, như: kỹ năng, nghiệp vụ thẩm quyền về thực hiện công tác Hộ tịch; Chứng thực đối với việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, các văn bản do cá nhân tự lập, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp; hợp tác xã; Kỹ năng xử lý hồ sơ, giải quyết các hồ sơ Hộ tịch thuộc thẩm quyền của UBND các cấp theo quy định của Luật Hộ tịch; chú trọng đối với các hồ sơ có vướng mắc chưa được quy định cụ thể trong luật và văn bản hướng dẫn thi hành và quy trình về định danh cá nhân theo Luật cư trú có hiệu lực từ 01/01/2023.

Ảnh: Đồng chí Tô Thị Hợi - Trưởng phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn triển khai nội dung tại Hội nghị

Việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về các lĩnh vực Tư pháp được UBND thành phố luôn quan tâm tổ chức hằng năm nhằm giúp cho lãnh đạo các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức nắm bắt đầy đủ các quy định của pháp luật, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm xử lý công việc.

Tin và ảnh Hoàng Thị Hương (phòng Tư pháp thành phố LS)