Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch – chứng thực cho Công chức hộ tịch Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nhằm định kỳ bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đăng ký hộ tịch, chứng thực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý và đăng ký hộ tịch tại UBND cấp huyện, cấp xã. Từ ngày 14/10/2021 đến ngày 02/11/2021, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức 07 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch- chứng thực cho cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý và đăng ký hộ tịch tại UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu tại lễ khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Vũ Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh, việc bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho công chức làm công tác Tư pháp huyện, Công chức làm công tác tư pháp - hộ tịch cấp xã là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động quản lý nhà nước. Đây cũng là cơ hội để các công chức làm đầu mối Tư pháp cùng nhau chia sẻ những khó khăn vướng mắc cũng như kinh nghiệm làm việc thực tế của bản thân.

                                                                                                        

Ảnh: Đ/c Vũ Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở tư pháp phát biểu tại lớp bồi dưỡng

Hội nghị tập trung triển khai vào 03 nội dung chính: Thứ nhất, triển khai các kỹ năng, nghiệp vụ về đăng ký và quản lý hộ tịch: Quy định chung về đăng ký và quản lý hộ tịch; Đăng ký hộ tịch cấp huyện; Đăng ký hộ tịch, nuôi con nuôi cấp xã; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch, trao đổi khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nghiệp vụ hộ tịch; việc sử dụng, ứng dụng Phần mềm đăng ký hộ tịch dùng chung.

Thứ hai, triển khai kỹ năng, nghiệp vụ về chứng thực: Chứng thực chữ ký; chứng thực hợp đồng, giao dịch; chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Thứ ba, triển khai Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Đây là 07 lớp bồi dưỡng có sự đổi mới toàn diện về nội dung, chương trình, phương pháp nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Toàn cảnh các lớp Hội nghị

Kết thúc hội nghị, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý và đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh được trang bị thêm các kiến thức về đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực, được trao đổi kinh nghiệm thực tế và được các Báo cáo viên giải đáp những vướng mắc của địa phương để cùng nhau tháo gỡ.

                                                                            Vi Thị Tâm