Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị đánh giá kết quả triển khai, thực hiện chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2020

   Thực hiện Chương trình phối hợp số 126/CTPH-STP-BLS-PTTH ngày 11/7/2017 về thực hiện chuyên mục: “Thông tin pháp luật” trên Báo Lạng Sơn; “Trả lời bạn xem truyền hình”, “Trả lời bạn nghe đài” và “Pháp luật với cuộc sống” trên sóng phát thanh - truyền hình Lạng Sơn; Chương trình phối hợp số 1431/CTPH-STP-HLHPN ngày 09/5/2018 giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022; Chương trình phối hợp số 05/CTPH-ĐTN-STP  ngày 16/9/2019 giữa Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn Lạng Sơn giai đoạn 2019 -2022. Ngày 28/01/2021, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị đánh giá kết quả, triển khai chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2020 với Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên.  

     Trong năm 2020, các cơ quan đã phối hợp chặt chẽ, đảm bảo thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Nổi bật như: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện được 144 tác phẩm thuộc các chuyên mục “Trả lời bạn nghe đài”; “Trả lời bạn xem truyền hình”; “Pháp luật với cuộc sống”. Báo Lạng Sơn đã đăng tải được trên 150 tin, bài, ảnh liên quan đến PBGDPL, thực hiện được 45 chuyên mục “Thông tin pháp luật”. Các tin, bài, phóng sự đã bám sát nội dung kế hoạch PBGDPL, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

    Sở Tư pháp và Hội LHPN tỉnh đã đẩy mạnh phối hợp bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của phụ nữ, kịp thời hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư. Hội LHPN tỉnh tổ chức 9 lớp tập huấn cho cán bộ phụ nữ cơ sở, có nội dung PBGDPL. Các cấp bộ Đoàn tổ chức 531 buổi tuyên truyền PBGDPL, trợ giúp pháp lý cho nhân dân các xã vùng cao, biên giới, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt câu lạc bộ thanh niên thu hút trên 9.703 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia...

                                                  143804157_2188777741259382_2818309822275845771_n.jpg

                                                                     Ảnh: đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu kết luận tại Hội nghị

    Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, nêu ý kiến về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phối hợp. Đồng thời đề xuất kiến nghị, giải pháp, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay để nâng cao chất lượng các chuyên mục, thực hiện tốt chương trình phối hợp, PBGDPL trong thời gian tới.

    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Thúy Duyên, Giám đốc Sở Tư pháp đã tiếp thu kiến nghị của các cơ quan, đồng thời đề nghị các Phòng, Ban, chuyên môn các đơn vị tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các chuyên mục, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác PBGDPL. Tăng cường việc tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động PBGDPL chung giữa các ngành. Bố trí kinh phí, xây dựng chương trình, kế hoạch PBGDPL tại các xã, huyện biên giới. Tham mưu xây dựng các đề án PBGDPL riêng biệt với từng đối tượng...

                                                                                                   Tô Huệ