Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị triển khai Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành

           Ngày 09/6/2022 Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành.

          Tham dự hội nghị có gần 100 đại biểu là đại diện Lãnh đạo một số sở, ban, ngành; Công chức làm đầu mối thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố và Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; một số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

          Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng triển khai các hoạt động hỗ trợ DNVVV, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập huấn, triển khai Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và giải đáp các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn của các đại biểu tham dự.

cf2436803d2cfd72a43d_0.jpg

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

          Hội nghị cũng được nghe Ông Lê Văn Khương, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Bắc, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi, chia sẻ định hướng và thực tiễn công tác triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

225285518ffd4fa316ec_0.jpg

Ảnh: Ông Lê Văn Khương, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Bắc, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Báo cáo viên Hội nghị chia sẻ định hướng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

          Các đại biểu tham dự hội nghị với tinh thần trách nhiệm cao, đã quan tâm lắng nghe các chuyên đề do báo cáo viên truyền đạt. Thông qua Hội nghị, các doanh nghiệp tiếp thu các kiến thức, kinh nghiệm từ đó kịp thời áp dụng thực hiện trong thực tiễn phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, qua đó nâng cao hơn hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

                                                                                                Đinh Hà