Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và công ước La Hay số 33

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và công ước La Hay số 33

Thực hiện Quyết định số 1523/QĐ-BTP ngày 11/10/2021 của Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước Lahay số 33 về Bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế. Sáng ngày 09/11/2021, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành luật Nuôi con nuôi và công ước La Hay số 33. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Đặng Trần Anh Tuấn, Quyền Cục trưởng Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp, đại diện Lãnh đạo các Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Công an, Vụ Thi đua khen thưởng - Bộ Tư pháp cùng các đại biểu khác tại điểm cầu trung ương và 63 điểm cầu trên cả nước.

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có sự tham dự của đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Đại diện Lãnh đạo các Sở Tư pháp, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Ngoại vụ,  Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, đại diện UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn, Đại diện cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh.

                                Ảnh Toàn cảnh Hội nghị

Hội Nghị đã được đồng chí Đặng Trần Anh Tuấn, Quyền Cục trưởng Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp báo cáo đánh giá  kết quả 10 năm thực hiện Luật Nuôi con nuôi và Công ước Lahay, trong đó nêu rõ những kết quả đạt được như: trên toàn quốc đã giải quyết 26.623 trẻ em làm con nuôi trong nước, chiếm hơn 87,2% và 3.896 trẻ em làm con nuôi nước ngoài chiếm hơn 12% trong tổng số 30.519 trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi trong nước và con nuôi nước ngoài. Bộ Tư pháp đã cấp Giấy phép hoạt động cho 38 tổ chức con nuôi nước ngoài của 14 nước có quan hệ hợp tác về nuôi con nuôi với Việt Nam.  Trong số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được giải quyết cho làm con nuôi trong nước, có 3,7% trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng (1.005 trường hợp/10 năm), 17,4% trẻ em ở nơi khác (4.613 trường hợp) và 78,9% trẻ em sống ở gia đình gốc (21.005 trường hợp). Về độ tuổi của trẻ em được nhận làm nuôi trong nước, 47% trẻ em dưới 01 tuổi (12.620 trường hợp), gần 29% từ 01-05 tuổi (7.794trường hợp) và 23% từ 05 tuổi trở lên (6.209 trường hợp).

Trong số 3.896 trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi nước ngoài, có 2.811 trường hợp trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi nước ngoài sống tại các cơ sở nuôi dưỡng (chiếm 72,1%); 1.085 trẻ em sống tại gia đình rong đó 1.071 trẻ em thuộc diện là con riêng, cháu ruột của người nhận con nuôi (chiếm 27.9%). Bộ Tư pháp đã tiếp nhận được hơn 15.000 báo cáo tình hình phát triển của trẻ em tại nước ngoài, hầu hết các trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài đều phát triển tốt về sức khỏe, tinh thần cũng như hòa nhập tốt trong môi trường mới. Trẻ em được gia đình cha mẹ nuôi đón nhận và chăm sóc chu đáo; sức khỏe của các em đã có nhiều bước tiến triển tốt.

Riêng đối với tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh đã ban hành các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh triển khai thi hành Luật, các Nghị định về con nuôi, Công ước La Hay về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế. Từ năm 2011 – 2020 toàn tỉnh đã có 504 trẻ được nhận nuôi trong đó có 437 trẻ được nhận nuôi trong nước và 67 trẻ được nhận nuôi nước ngoài. Ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký việc nuôi con nuôi, công tác lưu trữ hồ sơ Đăng ký nuôi con nuôi. Đến nay, 100% UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều đã trang bị Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký nuôi con nuôi, tạo điều kiện cho công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã dễ dàng truy cập, trích xuất dữ liệu, tra cứu thông tin; xác minh, xử lý về nhân thân và tình trạng công dân, giúp cho việc kiểm tra, thống kê số liệu một cách nhanh chóng, chính xác, đầy đủ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến giải quyết các thủ tục. Nhân dịp này, Bộ Tư pháp đã tặng Bằng khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay.

Hội Nghị còn được nghe Đại diện Lãnh đạo Bộ Lao động thương binh và xã hội trình bày tham luận đánh giá về công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá nhu cầu được nhận làm con nuôi đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng; Đại diện lãnh đạo Bộ Công an trình bày tham luận đánh giá về công tác xác minh nguồn gốc trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi và công tác cấp giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; Đại điện Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh và Sở Tư pháp Hà Nội  trình bày tham luận về công tác giải quyết nuôi con nuôi trên địa bàn thành phố. Tại Hội nghị tổng kết, các đại biểu tại các điểm cầu tham gia thảo luận, đề cập những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị với Bộ Tư pháp để thực hiện tốt hơn nữa công tác nuôi con nuôi tại địa phương nói riêng và trên cả nước nói chung.

Kết luận tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ Trưởng Bộ Tư pháp Đồng chí đề nghị thời gian tới, các bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thi hành Luật NCN và Công ước La hay hiệu quả, với phương châm “Dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho trẻ em”; đánh giá kỹ hiệu lực thi hành Luật nuôi con nuôi, pháp luật về trẻ em trong tình hình mới, đồng thời tích cực phối hợp, chủ động trao đổi thông tin, tăng cường thanh, kiểm tra, rà soát cắt giảm thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành Luật Nuôi con nuôi. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế lĩnh vực nuôi con nuôi, thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc cam kết theo Công ước La hay./.

                                                                                     Lương Thị Hoài