Skip to main content

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

1. Số điện thoại đường dây nóng, điện thoại tiếp nhận thông tin

 

- Số điện thoại đường dây nóng của Sở Tư pháp: 0888 296 588, do Chánh Văn phòng Sở Tư pháp quản lý.

 

 - Số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Trung tâm Trợ giúp pháp lý: 0205. 375 75 55.

 

2. Thời gian tiếp nhận thông tin:

 

-Từ 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút các ngày làm việc trong tuần.

 

- Riêng số điện thoại đường dây nóng của Sở Tư pháp mở thường xuyên tiếp nhận thông tin.