Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hữu Lũng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019- 2023

Ngày 23/8/2023, UBND huyện Hữu Lũng tổ chức Tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa VBQPPL, phục vụ thống hoá VBQPPL kỳ 2019-2023. Tham dự gồm 90 đại biểu: Đại diện lãnh đạo và công chức các cơ quan chuyên môn thuộc huyên; Ban pháp chế HĐND, Đại diện lãnh đạo UBND; Công chức Tư pháp – Hộ tịch thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

HL238.jpg

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tập huấn

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt những điểm mới của quy định pháp luật về công tác hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật và điều kiện bảo đảm cho việc triển khai nhiệm vụ hệ thống hoá văn bản kỳ 2019 - 2023, cũng như được tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở thực tiễn triển khai, các đại biểu đã có ý kiến trao đổi, thảo luận về công tác tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

 

HL2388.jpg

Ảnh: Đ/c Trưởng phòng Tư pháp huyện triển khai nội dung tại Hội nghị

Hội nghị đã trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; góp phần nâng cao hiệu quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương./.

Triệu Thị Hồng Nhung

Phòng Tư pháp huyện Hữu Lũng