Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Huyện Bắc Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022

Ngày 02 tháng 11 năm 2022  UBND xã Trấn Yên phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bắc Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 tại UBND xã Trấn Yên với 70 đại biểu gồm: lãnh đạo UBND xã, MTTQVN xã, Trưởng, phó các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội; Công an xã, Các công chức chuyên môn UBND xã; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng  ban  công  tác  mặt trận,  Chi  hội trưởng các chi  hội đoàn thể, Công an viên, Người có uy tín 15 thôn trên địa bàn xã.

BS211.jpg

BS2111.jpg

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí báo cáo viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện tuyên truyền, phổ biến một số nội dung cơ bản các quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất, xử lý các hành vi xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp; Lĩnh vực an ninh trật tự tập trung tuyên truyền nhân dân không trồng cây chứa chất ma túy; Lĩnh vực chứng thực, hộ tịch tập trung việc chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng giao dịch, thủ tục đăng ký lại khai sinh. Qua đó góp phần thiết thực đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, lan toả sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân./.

 

Dương Công Núi

Phòng Tư pháp huyện Bắc Sơn