Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
4043/STP-HCTP&BTTP 26-10-2020 V/v chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch tại Lạng Sơn
3802/STP-HCTP&BTTP 12-10-2020 Hướng dẫn việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với tài sản là quyền sử dụng đất
3188/STP-HCTP&BTTP 03-09-2020 Công văn V/v bổ sung, điều chỉnh một số nội dung trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản
2980/GM-STP 14-08-2020 Giấy mời dự hội nghị tập huấn đấu giá tài sản
2949/STP-HCTP&BTTP 13-08-2020 V/v đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở Trung Quốc
2872/STP-HCTP&BTTP 07-08-2020 V/v đăng ký lại khai sinh cho bà Nông Thị Mụ
2883/TB-BTP 07-08-2020 Thông báo của Bộ Tư pháp về danh sách các tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp trong cả nước
2834/STP-HCTP&BTTP 05-08-2020 CV về việc gắn biển của Công ty đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô - Chi nhánh Lạng Sơn
2188/HDLN-STP-STC-STNMT-CT 03-08-2020 Hướng dẫn liên ngành về trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc tài sản công theo hình thức đấu giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2764/STP-HCTP&BTTP 28-07-2020 V/v triển khai Nghị định số 82/2020/NĐ-CP
2769/STP-HCTP&BTTP 28-07-2020 CV tổng hợp rà soát danh sách đấu giá viên đang hành nghề trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2765/STP-HCTP&BTTP 28-07-2020 V/v ghi tên người đăng ký tập sự vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng
2672/STP-HCTP&BTTP 22-07-2020 Công văn đôn đốc, chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh
1876/STP-HCTP&BTTP 02-06-2020 V/v triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ
1875/STP-HCTP&BTTP 02-06-2020 V/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong việc thực hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
82/QĐ-STP 13-05-2020 Danh sách người tập sự đấu giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
481/UBND-NC 13-05-2020 Công văn của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả thi hành Luật Đấu giá tài sản
1566/BTP-BTTP 29-04-2020 Công văn của Bộ Tư pháp về nâng cao hiệu quả thi hành Luật Đấu giá tài sản
1241/STP-HCTP&BTTP 20-04-2020 Giải quyết đơn đề nghị của ông Hoàng Văn Sáng
463/QĐ-UBND 17-03-2020 Quyết định Công bố danh sách Tổ chức giám định tư pháp, Giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
13-01-2020 Danh sách các Trung tâm tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến ngày 10/01/2020
13-01-2020 Danh sách tổ chức và hoạt động của Luật Sư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến ngày 10/01/2020
13-01-2020 Danh sách các tổ chức thực hiện Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, danh sách Trợ giúp viên cập nhật đến ngày 10/01/2020
3269/STP-HCTP 12-09-2019 Về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, phí chứng thực; niêm yết các quy định về TTHC lĩnh vực tư pháp
3220/STP-HCTP&BTTP 10-09-2019 Công văn triển khai các hoạt động chào mừng 74 năm Ngày truyền thống luật sư và hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam
659/STP- HCTP&BTTP 21-02-2019 Công văn về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác hộ tịch, chứng thực
03/KH-STP 08-01-2019 Kế hoạch về việc thực hiện công tác đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2019
63 /STP-HCTP&BTTP 04-01-2019 Công văn về việc đăng ký nhu cầu bồi dưỡng chứng chỉ hộ tịch
38/STP-HCTP&BTTP 03-01-2019 Công văn về việc khóa sổ, lưu sổ, mở sổ công tác Hộ tịch, Chứng thực năm 2018
75/KH-STP 28-12-2018 Kế hoạch về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2019
73/KH-STP 27-12-2018 Kế hoạch về việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp năm 2019
50/KH-STP 11-06-2018 Kế hoạch về triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư năm 2018 của Sở Tư pháp
68/KH-UBND 03-04-2018 Kế hoạch thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
128/UBND-NC 09-02-2018 Công văn thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới
59/KH-UBND 03-04-2017 Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn