Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cơ cấu tổ chức (cập nhật đến ngày 01/8/2020)

Submitted by Ban biên tập Sở Tư Pháp on 19 January 2018

 

 

TT

Họ và tên

Điện thoại

cơ quan

I

Lãnh đạo Sở

 

01

Hoàng Thúy Duyên (Giám đốc)

3838586

02

Nguyễn Thanh Sơn (Phó Giám đốc)

3876350

03

Vũ Quang Hưng (Phó Giám đốc)

3819688

     

II

Văn phòng 

3870354

Fax: 0253.683.336

01

Lưu Thị Thu Hương (Chánh Văn phòng Sở)

3717995

02

Triệu Tố Uyên (Phó Chánh Văn phòng)

 

03

Nguyễn Thị Ngọc Yến (Phó Chánh Văn phòng)

 

III

Thanh tra 

3879714

01

Vi Thị Thùy (Phó Chánh thanh tra phụ trách)

 

     

IV

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

3879711

01

Nguyễn Minh Chí (Trưởng phòng )

 

02

Nguyễn Xuân Hưng (Phó Trưởng phòng)

 
   

 

V

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật

3717827

01

Dương Công Luyện (Trưởng phòng )

 

 02 

Lương Văn Chuyền (Phó Trưởng phòng )  

VI

Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL

3879713

01

Tô Thị Hợi (Trưởng phòng)

 

VII

Phòng Công chứng số 1

3717279

01

Ngô Thị Ngọc Hà (Phó Trưởng phòng phụ trách)

3717909

 

 

 

VIII

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

3717994

1

 Dương Văn Điền (Phó Giám đốc phụ trách)

2719220

2

Ngô Thị Thanh Nga (Phó Giám đốc)

3814568

IX

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

3871058

Fax: 0253871058

1

Hoàng Thị Bích (Giám đốc)

 

2

Ngô Thị Thanh Hòa (Phó Giám đốc)