Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

    Thực hiện Kế hoạch số 609/KH-BTP ngày 08/3/2021 của Bộ Tư pháp về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.

     Ngày 15/3/2021 Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành công văn số 870 /STP-PBGDPL&TDTHPL hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, cuộc thi diễn ra từ 0h00’ ngày 01/4/2021 đến 24h00’ ngày 30/4/2021.

    Theo đó, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố quan tâm quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và Nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc thi; tăng cường công tác truyền thông về Cuộc thi trên các báo, Cổng/Trang thông tin điện tử, hoặc hình thức phù hợp khác và đăng tải đường link của Cuộc thi (https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn) trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

    Cuộc thi nhằm phổ biến, tuyên truyền rộng rãi, nâng cao hiểu biết về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, qua đó góp phần động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia, thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân đối với hoạt động bầu cử.

Lương Văn Chuyền