Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hữu Lũng tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về chứng thực, hộ tịch, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, Đất đai

Ngày 11/11/2020, Phòng Tư pháp huyện Hữu Lũng tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về chứng thực, hộ tịch, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Nghị định 120/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Đất đai tại UBND xã Nhật Tiến thành phần 150 đại biểu gồm: Đại diện lãnh đạo UBND xã, công chức Tư pháp-Hộ tịch xã; Bí thư hoặc phó bí thư, Trưởng hoặc phó trưởng Ban công tác Mặt trận, Công an viên, Thôn đội trưởng, Bí thư hoặc phó Bí thư Đoàn thanh niên; Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch các Hội cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội nông dân các thôn; đại diện 20 đại biểu đại diện hộ gia đình của xã Nhật Tiến và xã Minh Tiến.