Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Huyện Bình Gia triển khai ngày pháp luật 09/11

Thực hiện Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 14/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020; Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia ban hành Kế hoạch số 216 KH-UBND ngày 20/10/2020 về tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 trên địa bàn huyện tiếp đó các đơn vị cơ quan đã tổ chức ngày pháp luật với nhiều nội dung phong phú khác nhau đã phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật.

124967436_365120301430800_7269279278051228959_n_1.jpg

                   Ảnh: Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020

 

    Riêng ngày 09/11 câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật đã tổ chức 02 phiên tòa giả định tại Trường trung học phổ thông Bình Gia và UBND huyện Bình Gia về nội dung tuyên truyền tác hại của sử dụng chất ma túy, việc hủy hại rừng.

          Việc tổ chức phiên tòa giả định đã góp phần tuyên truyền phổ biến, giáo dục cho học sinh những hiểu biết  cơ bản về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội,nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh, phòng chống tệ nạn này; tập trung ngăn chặn không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào trường học, đảm bảo an ninh trong và ngoài nhà trường, tuyên truyền cho người dân hiểu biết, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của rừng. Đồng thời, góp phần giảm thiểu tình trạng phá rừng làm nương rẫy, khai thác rừng trái phép.

125333068_411818589822351_6216164040399930066_n_0.jpg

                                      Ảnh: Phiên tòa giả định

    Cũng trong ngày  09/11 tại UBND xã Thiện Hòa các báo cáo viên pháp luật của huyện đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật trẻ em, Luật giao thông đường bộ, Luật an ninh mạng, Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ,  công cụ hỗ trợ; Luật phòng chống tác hại của rượu bia cho gần 200 đại biểu gồm: các cán bộ, công chức xã, các thầy, cô, cùng các phụ huynh và học sinh Trường phổ thông trung học cơ sở xã Thiện Hòa. Qua buổi tuyên truyền đã giúp các đại biểu nắm  rõ Luật Trẻ em năm 2016 về 25 quyền trẻ em, 5 bổn phận của trẻ em, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhà trường, gia đình và xã hội đối với trẻ em; Công tác chấp hành Luật an toàn giao thông đường bộ; Công tác Luật phòng ,chống tác hại của rượu bia, Các vấn đề sử dụng thông tin mạng và quản lý vũ khí vật liệu nổ.

          Phải nói  rằng ngày pháp luật 09/11 trên địa bàn huyện Bình Gia đã được cơ quan ban ngành hưởng ứng nhiệt tình tổ chức tham gia với nhiều hình thức phong phú đa dạng sẽ tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện./.

         

 

                                                                          Hoàng Văn Quyền