Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 11 August 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
25/BC-HĐPH
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Bieu 09d.xls 30 KB
Bieu 11d.xls 27.5 KB