Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 19 August 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2883/TB-BTP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
TB+2883+(7.8.2020).pdf 5.66 MB