Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Quy định về mức phạt khi không có hoặc không mang theo giấy tờ xe

Khi điều khiển xe ô tô, xe máy tham gia giao thông, người lái xe phải mang theo đăng ký xe, giấy phép lái xe xe và các loại giấy tờ cần thiết khác, để xuất trình khi bị kiểm tra, nếu không có sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định:

Điều 58 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau:

- Đăng ký xe;

- Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới;

- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định;

- Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Trường hợp không có hoặc không mang theo, người lái xe sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, cụ thể:

Mức phạt lỗi không có hoặc không mang đăng ký xe

- Đối với ô tô: Trường hợp không có Giấy đăng ký xe: bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng; trường hợp không mang theo Giấy đăng ký xe sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

- Đối với xe máy: Trường hợp không có Giấy đăng ký xe: bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng; trường hợp không mang theo Giấy đăng ký xe: Bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Mức phạt lỗi không có hoặc không mang Giấy chứng nhận kiểm định áp dụng đối với xe ô tô

- Trường hợp không có Giấy chứng nhận kiểm định: bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng 6.000.000 đồng, bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng;

- Trường hợp không mang theo Giấy chứng nhận kiểm định: bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

Mức phạt lỗi không có hoặc không mang Giấy phép lái xe

- Đối với xe ô tô: Trường hợp quên không mang Giấy phép lái xe bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng;

Trường hợp không có Giấy phép lái xe: Bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

- Đối với xe máy:

+ Trường hợp quên không mang Giấy phép lái xe: Bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng;

+ Trường hợp không có Giấy phép lái xe: Bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi dưới 175 cm3; bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên.

Mức phạt đối với lỗi không có hoặc không mang Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới: Với ô tô sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng; đối với xe máy bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng./.

Lương Văn Chuyền