Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Một số giải pháp nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp

Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là một loại giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, có bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã khi bị tòa tuyên bố phá sản không… Phiếu ghi nhận việc xóa án tích, tạo điều kiện cho người đã bị kết án tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời hỗ trợ trong hoạt động tố tụng hình sự và thống kê tư pháp hình sự. Do đó, nhu cầu về cấp phiếu LLTP của người dân ngày càng cao. Để mang đến sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, nhằm đảm bảo rút ngắn thời gian giải quyết  thủ tục cấp phiếu LLTP cho người dân, Sở Tư pháp đã  thực hiện giải pháp trong công tác cấp phiếu LLTP như sau:

1. Từ năm 2016 đến nay, Sở Tư pháp đã triển khai thêm hai phương thức cấp phiếu LLTP: Nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và cấp phiếu LLTP trực tuyến. Nhờ đó, người dân có thể ở bất cứ đâu thực hiện các thao tác, nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng internet và nhận kết quả trực tiếp tại nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính. Ðể triển khai có hiệu quả việc cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính và đăng ký cấp phiếu LLTP trực tuyến, Sở Tư pháp đã ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính.

2. Tăng cường tuyên truyền bằng tờ rơi, tờ gấp, các phương tiện thông tin đại chúng để ngày càng nhiều người dân biết đến phương thức cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính công ích, cấp phiếu LLTP trực tuyến. Từ đó, không chỉ tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức có thêm lựa chọn khi có yêu cầu cấp Phiếu LLTP mà còn rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại cho người dân.

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp phiếu lý lịch tư pháp cũng như công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu LLTP:

-  Sử dụng hộp thư điện tử do Bộ Tư pháp cấp để trao đổi thông tin LLTP với Sở Tư pháp các tỉnh và Trung tâm LLTP quốc gia;

-  Ứng dụng phần mềm công nghệ "Kiềng ba chân” (Sở Tư pháp, Trung tâm LLTP quốc gia, Bộ Tư pháp và Cục C53, nay là Cục V06, Bộ Công an)  trong công tác tra cứu, xác minh thông tin để cấp phiếu LLTP. Phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện Quy chế số 02/QCPH-TTLLTPQG-C53 ngày 29/6/2018 của Trung tâm LLTP quốc gia và Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an về phối hợp tra cứu, xác minh thông tin cấp phiếu LLTP. Do đó, đối với các hồ sơ cấp phiếu LLTP thay bằng việc hằng ngày công chức của Sở phải mang hồ sơ đến Công an tỉnh để gửi yêu cầu xác minh và nhận kết quả, thì từ 11/2018 đến nay Sở đã thực hiện gửi 100% hồ sơ và nhận kết quả tra cứu từ Trung tâm LLTP quốc gia, Cục V06, Bộ Công an và Công an tỉnh qua môi trường mạng thông qua phần mềm Cơ sở dữ liệu LLTP. Sau khi tiếp nhận hồ sơ và lập phiếu xác minh, chỉ cần Sở Tư pháp tích hợp lên Cơ sở dữ liệu LLTP thì đồng thời cả ba đơn vị xác minh đều nhận được hồ sơ. Khi có kết quả xác minh của các đơn vị, Trung tâm LLTP quốc gia sẽ tích hợp để chuyển trả kết quả cuối cùng cho Sở Tư pháp. Việc ứng dụng công nghệ này đã tiết kiệm được chi phí luân chuyển hồ sơ và thời gian đi lại của công chức. Hồ sơ xác minh được gửi đến các cơ quan nhanh hơn và Sở Tư pháp tiếp nhận kết quả sau khi các đơn vị xác minh hoàn tất việc tra cứu kịp thời hơn. Ðây được coi là bước đột phá trong công tác cấp Phiếu LLTP, góp phần rút ngắn thời gian cấp phiếu LLTP.

4. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan trong cấp phiếu lý lịch tư pháp và xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP. Trong quá trình giải quyết, Sở luôn giữ mối liên hệ với các đơn vị xác minh để kịp thời xử lý đối với những hồ sơ trễ hẹn và sớm có nguyên nhân trễ hẹn trả lời cho người dân.

5. Xây dựng Cơ sở dữ liệu LLTP của tỉnh ngày càng hoàn thiện nhằm phục vụ tra cứu cấp phiếu LLTP: Tích cực phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng như Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự , Trại giam …  trong việc cung cấp các bản án, trích lục bản án, quyết định thi hành bản án, giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt tù, giấy chứng nhận đã thi hành nghĩa vụ dân sự để cập nhật kịp thời vào Cơ sở dữ liệu LLTP. Qua đó, thuận lợi cho việc tra cứu, thu thập thông tin cá nhân, rút ngắn thời gian cấp phiếu LLTP.  

6. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục cấp phiếu LLTP. Đồng thời, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 165/STP-HCTP&BTTP ngày 13/01/2021 gửi Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Công an tỉnh, Tòa án tỉnh đề nghị thực hiện phối hợp trong công tác tra cứu và trả kết quả tra cứu thông tin LLTP khi Sở Tư pháp gửi yêu cầu tra cứu.

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn, Sở Tư pháp đã có văn bản chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thụ lý và trả kết quả giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa; thực hiện niêm yết quy định về xử lý vi phạm hành chính trong việc lập hồ sơ lý lịch tư pháp, đồng thời hướng dẫn công dân khai đầy đủ thông tin tại tờ khai, đặc biệt là các thông tin về án tích của công dân, tạo thuận lợi trong việc tra cứu thông tin LLTP.

Từ 01/01/2021 đến 15/10/2021 Sở Tư pháp đã tiếp nhận giải quyết  2.038 hồ sơ, trong đó đã cấp 1.904 Phiếu LLTP, trong đó hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn: 1.898, hồ sơ giải quyết quá hạn: 06 hồ sơ.

                                                                                      Lương Thị Hoài