Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 17 December 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
244/QĐ-STP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
244-Kem theo quyet dinh cong bo.doc 34.5 KB