Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 16 April 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
01/KH-TTĐG
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
KH trien khai cong tac dau gia 2019.doc 55.5 KB