Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 9 May 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
82/BC-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Bieu tong hop TCPL 2018.xls 53.5 KB