Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 11 June 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
973/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
26.7.QD_Nhucau_TDcongchuc2019.xls 207.5 KB