Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 20 June 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
82/TB-STP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
TB 82.signed.signed.pdf 612.3 KB