Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 26 June 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
85/TB-STP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
DM kem theo TB TTHC BCCI.doc 157 KB