Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 2 July 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
592/UBND-NC
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
CV so 592.pdf 834.67 KB