Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 5 July 2019
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
chi tra tin bai quy I năm 2019.XLS 73.5 KB