Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 18 October 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
114 /TB-BBT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
chi tra tin bai quy II năm 2019.XLS 83.5 KB