Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 5 November 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
195 /QĐ-BTC
Ngày ban hành
Ngày ban hành