Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 21 January 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
193/CV-HĐPH
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Chỉ đạo PBGDPL xuấn 2020.doc 52.5 KB