Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 3 February 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
17/KH-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
KH PBGDPL nam 2020.doc 87.5 KB