Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 27 March 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
329/SNV-CCVTLT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
30_2020_ND-CP_05032020-signed.pdf 23.82 MB