Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 2 April 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
314/UBND-NC
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
The-le-cuoc-thi_BAN-HANH.pdf 228.45 KB