Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 19 May 2020
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
147/KH-TGPL
Ngày ban hành
Ngày ban hành