Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 28 July 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2704/GM-STP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
6. GM Hoi nghi doanh nghiep ngay 4.8.pdf 617.59 KB